Home
Shop  |  Abo  |  Kontakt
Themen
 

Kontakt und Ansprechpartner - Programm Bruckmann

Programmleitung Reise

Michaela Lienemann

Tel.: +49 (0) 89.130699.641
Fax:  +49 (0) 89.130699.600
michaela.lienemannbruckmann.de

Teamleitung Bildband/ Senior Produktmanager

Joachim Hellmuth

Tel.: +49 (0) 89.130699.685
Fax: +49 (0) 89.130699.600
joachim.hellmuthbruckmann.de

Produktmanagement Bildband

Dr. Birgit Kneip

Tel.: +49 (0) 89.130699.675
Fax: +49 (0) 89.130699.600
birgit.kneipbruckmann.de
Linda Weidenbach

Tel.: +49 (0) 89.130699.618
Fax: +49 (0) 89.130699.600
linda.weidenbachbruckmann.de

Junior Produktmanagerin Bildband

Alina Gillen

Tel.: +49 (0) 89.130699.640
Fax: +49 (0) 89.130699.600
alina.gillenbruckmann.de

Volontär/-in Bildband

Isabel Weis

Tel.: +49 (0) 89.13 06 99 616
Fax: +49 (0) 89.13 06 99 600
isabel.weisbruckmann.de

Teamleitung Reise / Senior Produktmanager

Ulrich Jahn

Tel.: +49 (0) 89.130699.674
Fax: +49 (0) 89.130699.600
ulrich.jahnbruckmann.de

Senior Produktmanagerin Reise

Claudia Hohdorf

Tel.: +49 (0) 89.130699.625
Fax: +49 (0) 89.130699.600
claudia.hohdorfbruckmann.de

Volontärin Reise

Annika Wachter

Tel.: +49 (0) 89.130699.642
Fax: +49 (0) 89.130699.600
annika.wachterbruckmann.de

Teamleitung Outdoor

Sabine Klingan

Tel.: +49 (0) 89.130699.615
Fax: +49 (0) 89.130699.600
sabine.klinganbruckmann.de

Produktmanagement Outdoor

Johannes  Abdullahi

Tel.: +49 (0) 89.130699.776
Fax: +49 (0) 89.130699.600
johannes.abdullahibruckmann.de
Stefanie Krüger

Tel.:  +49 (0) 89.130699.651
Fax: +49 (0) 89.130699.600
stefanie.kruegerbruckmann.de
Susanne Then

Tel.: +49 (0) 89.130699.639
Fax: +49 (0) 89.130699.600
susanne.thenbruckmann.de

Produktmanagement Straße

Kerstin Thiele

Tel.: +49 (0) 89.130699.670
Fax: +49 (0) 89.130699.600
kerstin.thielebruckmann.de

Lizenzen und Koproduktionen

Susanne Caesar

Tel.: +49 (0) 89.130699.643
Fax: +49 (0) 89.130699.600
susanne.caesarbruckmann.de

Redaktionsassistentin Buch

Julia  Mielewski

Tel.:  +49 (0) 89.130699.654
Fax: +49 (0) 89.130699.600
julia.mielewskiverlagshaus.de
Marina Schriever

Tel.: +49 (0) 89.130699.634
Fax: +49 (0) 89.130699.600
marina.schrieverbruckmann.de
Nicole Walter

Tel.: +49 (0) 89.130699.620
Fax: +49 (0) 89.130699.600
nicole.walterbruckmann.de
 
verlagshaus.de
ist ein Angebot der
GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH
© 2018